Huisregels

Wat verwachten wij van onze cliënten?

-Neem uw afsprakenkaartje elke behandeling mee.

-U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.

-Maak zoveel mogelijk gebruik van de reguliere openingstijden:                            maandag-donderdag: 0830hr tot 2000hr uur                                                             zaterdag:0800hr tot 1200hr. enkel op afspraak                                                    Behandeling buiten deze tijden is mogelijk op verzoek.

-Lees uw verzekeringspolis na wat betreft het aantal behandelingen welke vergoed worden door uw verzekering. Het eventueel overschrijden van de vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid
Afmelden minimaal 24 uur van tevoren. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen in rekening te brengen

-Bij binnenkomst kunt u plaatsnemen in de wachtkamer, uw therapeut komt u ophalen.

-De behandeltijd is 30 minuten, inclusief verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut. Indien u niet tijdig aanwezig bent, kunt u geen aanspraak maken op de verloren behandeltijd.

-Wij vragen uw begrip indien u enkele minuten op de therapeut moet wachten door uitloop. Deze tijd zal worden ingehaald. Wij proberen wachttijden zoveel mogelijk te vermijden.

-Maak uw verwachtingen ten aanzien van de behandeling kenbaar.

-Blijf in uw eigen belang vragen stellen en geef bij iedere nieuwe behandeling veranderingen in uw klachtenbeeld aan, zoals ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw klacht.

-Ter ondersteuning van het behandeleffect vragen wij u onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.

-U heeft geen verwijsbrief van de huisarts nodig voor fysiotherapie.

-Neem pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut (op het einde van de behandelreeks of tussentijds) contact op met uw verwijzend arts. U krijgt dan van ons een verslag mee met daarin alle relevante gegevens over de door u ondergane behandelingen. Dit tenzij anders met uw verwijzend arts afgesproken.

Wat kunnen onze cliënten van ons verwachten?

-De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw klacht gericht behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.

-Naast de algemene fysiotherapie hebben alle in onze praktijk werkzame fysiotherapeuten zich bekwaamd en gespecialiseerd in een deelgebied van de fysiotherapie: Oedeemtherapie en Lymfedrainage en Dry-Needling.

-Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut zult u na overleg door een collega uit onze praktijk behandeld worden.

-Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen, leefregels en/of oefeningen die u van ons meekrijgt.

-U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor feedback waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.

-Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven.

-Bij het in behandeling komen verleent u ons automatisch toestemming tot het raadplegen van uw verzekeringsgegevens in de landelijke database van de organisatie Veilige Communicatie in de Zorg (Vecozo).

-De praktijk is niet verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt.

-U kunt onze website raadplegen voor het klachtenreglement.