Vergoeding verzekering 2022

VERGOEDINGEN  FYSIOTHERAPIE 2022

EIGEN RISICO

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht Eigen Risico.

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2022 ….385 euro.

Boven op dit verplicht eigen risico kunt u –  tegen betaling van een lagere nominale premie- kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro (totaal: 885 euro per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.

Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt  niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie www.defysiotherapeut.com). Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen ( en eventueel  9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

VOLWASSENEN

Ook  in 2022 wordt fysiotherapie (niet chronisch) vanaf de 1e behandeling vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Kijk daarom in uw polis hoeveel behandelingen  voor fysiotherapie worden vergoed wordt en of dit voor u voldoende is. U kunt ervoor kiezen de behandelingen zelf te betalen indien u niet verzekert bent voor fysiotherapie.

De  veranderingen in 2017 hebben betrekking op de vergoedingen bij een chronische  indicatie, de zogenaamde “Lijst Borst”.

  • De eerste 20 behandelingen komen voor ‘uw rekening’ en kunt u geheel of       gedeeltelijk vergoed krijgen vanuit uw aanvullende verzekering. Daarna worden alle noodzakelijke behandelingen volledig vergoed vanuit de basisverzekering

  • Een aantal chronische indicaties zijn met ingang van 1 januari 2012 vervallen. Het gaat hierbij om reumatische aandoeningen, osteoporose en hartaandoeningen.

KINDEREN TOT 18 JAAR

De  eerste 9 behandelingen fysiotherapie komen uit de basisverzekering. Als het  nodig is dan kunnen nog 9 extra behandelingen worden vergoed.

Voor  bepaalde (chronische) aandoeningen worden de behandelingen fysiotherapie  volledig vergoed.

Voor  meer informatie kunt u bij ons terecht of kijk voor meer informatie op www.defysiotherapeut.com of www.fysiovergoeding.nl